Kiemelt bejegyzés

Anya-lét és teremtésvédelem

Szia! Köszöntelek a blogomon. Több témával is foglalkozom majd ezen az oldalon. Az egyik az anya-lét és az oda vezető út, míg a másik a ter...

2017. szeptember 30., szombat

Nem valami szabadon választható feladat

Teremtésvédelmi konferencia természetről, társadalomról, közösségről és felelősségről

Budapest – Bálna
2017. szeptember 30.


A 72 Tanítvány Mozgalom első nyilvános bemutatkozása keretében szervezett konferenciát a fenti címmel dr. Erdő Péter bíboros, prímás és Tarlós István főpolgármester fővédnökletével. A helyszín jelképesnek is tekinthető: Jónást az Úr elküldte, hogy Ninivét megtérésre hívja, de a próféta feladatát nem akarta vállalni, míg a cet gyomrában el nem gondolkodott küldetéséről és Istennek való elköteleződéséről. Személyes megtérése után már kész volt feladata véghezvitelére. A konferencia szervezői ilyen személyes befelé fordulásra, megtérésre hívták a résztvevőket, segítve és támogatva őket saját Ninivéjük felkeresésére. Ehhez az életre szóló küldetéshez persze az egész nap során kiadós munícióval is szolgáltak. De haladjunk csak szép sorjában!
Már a meghívás is rendhagyó volt. A konferencia részletes programját, az előadók életrajzát és néhány gondolatébresztő cikket tartalmazó konferencia kiadványt előzetesen megküldték a résztvevőknek, kérvén őket, hogy ha lehet, elektronikus formában olvassák és ne nyomtassák ki. A helyszín megközelítésére a tömegközlekedést, vagy a gyalogos, biciklis módot ajánlották. A bicikliseknek külön találkozójuk is volt Óbudán.
A hatalmas előadóteremben még a konferencia kezdete előtt, majd a szünetekben lehetőség nyílt számtalan, a teremtésvédelem ügye mellett elkötelezett szervezettel és tevékenységével való megismerkedésre is. De mi is az a teremtésvédelem? Nos, röviden talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a teremtett világ és értékeinek, benne a természeti és épített környezet, valamint az ember és csoportjainak védelme, megóvása, gyarapítása, ápolása. Hiszen minden hívő embert az Isten a teremtett világ művelésére és őrzésére rendelt, nem kifosztására és leigázására.
A tíz órakor kezdődő konferencia első blokkjában néhány köszöntő és bevezető gondolatok hangoztak el.
Dabóczi Kálmán (72 Tanítvány Mozgalom, MÉCS Családközösségek) szerint egész napunkat két Ferenc kíséri végig. Ferenc pápa azért, mert Laudato sí enciklikája gondolataiból kiindulva építkezett a program, Assisi szent Ferenc pedig legnagyobb apostola volt a teremtés védelmének. A résztvevők mind nyitottak a szépre, a jóra, hiszen elfogadták a meghívást, melyet nem véletlen időzítettek az immáron 9. alkalommal megrendezett Teremtés hetének végére. Ez volt a zárórendezvény. A helyszín pedig a cet gyomra, ahol szembesülhetünk önmagunkkal, feladatunkkal. A rendezvényt nem is nevezte konferenciának, inkább egy közös gondolkodás helyszínének, ahol az ökológiai megtérés kapcsán párbeszédet kezdhetünk, megkezdhetjük az együttgondolkodást, a közös cselekvést. A téma a közös otthonunk. Ez nem zöld kérdés. A teremtésvédelem több mint természetvédelem. Ebben megjelenik a társadalmi és szociális szféra is. A bolygó jövője érdekében párbeszédbe kell kezdenünk. A 72 Tanítvány mozgalomnak ez a lényege, ez a párbeszéd. Ami segít, hogy az információs szőnyegbombázás ellenére is hiteles képet tudjunk nyerni közös részigazságaink darabkáit összeillesztve. Ezt a célt szolgája majd a szerdán induló Részigazság Klub. Ott lehet majd kérdéseket feltenni, egymással egyet nem érteni és közösen az igazságokat keresni. A párbeszéd hitelességéhez személyes hitelesség kell. A 72 Tanítvány Mozgalom tanulságot akar tenni a világban, vállalni, hogy döntéseink értékek mentén történnek. A hitelesség nem csupán olyan mindennapi döntéseink során szükséges, mint, hogy mit együnk, vagy hogyan közlekedjünk, hanem magánéletünkben is, ahol összhangban kell lennünk választott szakmánkkal és védenünk kell családi értékeinket.


Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, mint házigazda Budapest turisztikai sikerességéből kiindulva beszélt a főváros élhető voltáról, páratlan természeti környezetéről és az ennek megőrzésére irányuló célokról. Mint mondotta, ez a rendezvény a társadalmi és jövő nemzedék felé való felelősségünkről szól. Említette a 10.000 új facsemete Budapestre kezdeményezést, melynek keretében 8.000 üres fahely mellett 2.000 új helyszín is facsemetét kap 2019-ig. De a zöld kezdeményezések körébe tartozik a Margitsziget lezajlott zöldfelületi megújítása és csatornázása, vagy az olyan szemléletformáló akciókhoz való csatlakozás, mint a Te szedd! vagy a Föld órája. A légszennyezés csökkentése érdekében tilos az avarégetés és korszerűsödött a BKV járműparkja, a hulladékok kezelése kapcsán pedig bővült a házhoz menő szelektív gyűjtés és két helyen hulladék újrahasználati központ is született. Beszámolt róla, hogy megszületett Budapest új környezeti programja, melyben a közműcégek fokozottabb szerepet kapnak a célok kitűzése és megvalósítása során, bővítésre kerül a távfűtési rendszer, környezetbarátabbá válik a közösségi közlekedés, bővül az elektromos járművek töltőrendszere. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a résztvevőkkel együtt még többet tehetnek a főváros környezeti adottságai védelmében.


Dr. Rácz András, helyettes-államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) a Laudato si enciklikára utalással kezdte előadását. Mint mondotta, bár sokan értetlenkedtek, miért avatkozik a pápa a környezeti ügyekbe, ők a tárcánál örültek, hogy a katolikus egyházfő ráirányította a figyelmet erre a problémára is. Még konferenciát is szerveztek 2015 őszén az egyház környezeti szerepéről, s ekkor szembesült azzal, hogy a témában az egyházak képviselő között már régóta él az együttműködés. Az enciklika elvitathatatlan érdeme, hogy a teremtésvédelem mára a közbeszéd része lett. A témában fontos a kompelx megközelítésmód, az erkölcsi alapok megléte. Tudnunk kell, hogy mit helyes tennünk, s nem pusztán azt nézni, hogy valami gazdaságilag megtérül-e, vagy jogszabály írja elő. Az idősek gondozása, az elesettek felkarolása mellett ilyen ügy a környezet védelme is. Erkölcsi parancs. Ezt az üzenetet az egyház széles rétegekhez tudja eljuttatni. 2011-ben indult egy kezdeményezés a hazai gyümölcs tájfajták megőrzése érdekében. Templomi közösségek, tudományos intézmények, génmegőrző központok és a tárca összefogásában 2013 és 2016 között 148 kert született, ahol mintegy 5400 oltványt ültettek el. Visszatérve a világ dolgaira, emlékeztetett rá, hogy a Laudato si egy forrongó, átalakuló időszakban született, mintegy iránymutatásul a világ vezetőinek, hogy baj van, össze kellene fogni közös célok mentén. S az államok vezetői még azév őszén elfogadták a fenntartható fejlődési célokat (SDG) tartalmazó Agenda 2030 dokumentumot.


A blokk főelőadásának témája Az Egyház társadalmi tanításának tükröződése a Laudato si’-ben, melyről Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek beszélt. Elsőként azt a kérdést járta körül, hogy miért kell védeni környezetünket. Ahogyan János evangéliuma mondja, „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte…”, tehát a világban egyrészt Isten szeretete tükröződik. Másrészt a 115. zsoltár 16. verse szerint Isten rábízta az emberre a Földet, sőt a Teremtés könyve szerint feladatul adta, hogy művelje és őrizze. Mivel az ember Isten képmása, így bölcsen, szeretettel kellene uralkodnia és nem zsarnokoskodnia a természet felett. Az erkölcsi rend kötelezi az embert a teremtett világhoz való viszonyában. A Laudato si szól a gondokról is, említve a technológiát, vagy az éghajlatváltozást, melyből komoly vízkészleti problémák következnek már most is. De a biodiverzitás csökkenése is szerepel a gondok között. A hit más vallásokban is motivál a környezet és a társadalom védelme érdekében. Hit nélkül, a világot véletlen műnek tekintve elvész az a többlet, ami motivál a védelemre. Ekkor a cselekedeteket csak a vágyak, igények határozzák meg, megszűnik a felelősség, s csak az élvezetek maradnak. A jövőért érzett felelősség tehát az emberi létezés kérdéseit feszegeti. Az élő bolygó önértékén, minden teremtett lény önmagában értékes, hiszen Isten teremtésének, szeretetteli életre hívásának eredménye. Az élő világ több mint természet – hiszen benne van Isten szeretettervében. Az ember szabadsága, tudatossága a feltétele a kötelezettségünknek. Ezek nélkül csak működünk. Az emberiség léte szempontjából nem nélkülözhető a világnézet. Ez a célok, értékek meghatározó alapja és az összefüggéseké is. A 115. zsoltár arról is szól, hogy Isten ne értünk, hanem saját dicsőségére szerezzen nekünk szabadulást. Ez kifejezi azt, hogy Isten ott is tud csodás megoldást hozni, ahol már nincs emberi remény.Az első blokkot követő kávészünetben került sor a rendezvény sajtótájékoztatójára.


Thuróczy György, a Háló alapítója elmondta, hogy már az 1989-ben alapított Háló is teret kívánt biztosítani a kapcsolatok építéséhez, találkozásokhoz. Az ebből kinőtt 72 Tanítvány Mozgalom célja az egyház társadalmi tanításának megjelenítése, népszerűsítése. A három éve indult mozgalomnak már számos tagja és munkacsoportja van, s most a széles nyilvánosság elé is kiléptek ezzel a konferenciával.
Erdő Péter bíboros, prímás a központi kérdést tette fel: miért kell a világért felelősséget vállalni? Ez a kérdés meg kell előzze a hogyan kérdést. Ha a világ értelmetlen létező volna, nem lenne indok a felelősségvállalásra, az élet értékére. Ha azonban létezik egy átfogó világnézet, mely az Isten és ember kapcsolatán alapul, akkor küldetésünk van és Isten irányítása szerint kell megóvni a világot. Az idei Teremtés Hete gondolata ennek fényében az ökológiai megtérés volt.
Zlinszky János már arról beszélt, hogy ha megkaptuk a miértre a választ, akkor fel kell tenni azt a kérdést is, hogy hogyan kerüljük el a krízist. Mit tegyünk? A terápia előtt azonban egy részletes diagnózisra és prognózisra is szükség van, tehát alaposan meg kell vizsgálni a jelen helyzetet. A konferencia ezekből próbál meg minél teljesebb kört felvillantani. Meg kell vizsgálnunk, hol betonozódtunk be, milyen az emberek helyzete az egyes szegmensekben (szegénység, egészség) és hogyan áll a mag, a család ebben a világban, mik a lehetőségei, hogyan érvényesülhet a nevelés, mely a magatartás megváltoztatására irányul. Emellett a konferencia kimondott célja lehetőséget teremteni a kapcsolatépítésre is.


-folyt.-

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése