Kiemelt bejegyzés

Anya-lét és teremtésvédelem

Szia! Köszöntelek a blogomon. Több témával is foglalkozom majd ezen az oldalon. Az egyik az anya-lét és az oda vezető út, míg a másik a ter...

2016. november 30., szerda

Linda Dillow konferencia - 3. rész

Az Álarc nélkül konferencia második napján reggel arra emlékeztették a résztvevőket, hogy Európába nőkön keresztül érkezett annak idején az evangélium. Lydia hallotta meg elsőként az örömhírt. A Biblia gyöngéden beszél az özvegyekről, egyedülállókról és fiatal lányokról. Vajon ezen a mai vasárnapon kiket szólít majd meg Jézus?

Az Álarc nélkül címet viselő konferencia negyedik témakörében Linda előadása az Istennel megélt bensőséges kapcsolatról szólt. Figyelmeztette a résztvevőket, hogy mindig legyenek tudatában, mi jön a szájukból, mit közvetítenek szavaik. Nagyon jó lenne, ha ez mindig édes lenne. Beszéltünk már a hála fontosságáról és számos nehéz téma előkerült az előző két nap folyamán. Álarc nélkül kellene élni életünket, dicsérni az Urat, de persze tudjuk,hogy az élet fájdalommal van tele. Erről szóltak az előző napi tanulságtételek is. Számosan vannak a világban, akik úgy szenvednek, mint Jessa vagy Darlene. Linda kérte, hogy imádkozzunk értük Istenhez! Az Egyesült Államokban a nők 50%-a átesett már szexuális bántalmazáson. Számos otthonban rengeteg fájdalom van. Ha fiatal vagy, olvass jó könyveket a házasságról, tisztaságról és kövesd Timi tanulságtételét. Sajnos nem ezt az utat járja minden keresztény fiatal. Nagyon ritka, hogy a házasságig mindkét fél szűzen jut el. Pedig a szexuális tisztaság minden nőnek minden életszakaszban az út. Ehhez az Istennek való odaszánás és a vele való mély bensőséges viszony szükséges.
Linda 21 évesen tért meg és élete célja lett Istent megismerni és megismertetni. Házasként, négy gyerekkel misszióba mentek Ausztriába, ahonnan férje járta a szocialista országokat. Néha akár egy hónapig sem hallott róla, nem tudta biztonságban van-e. Aztán amikor kelet-európában leomlott a fal, a férje úgy gondolta, tovább kell állniuk Ázsiába, újabb kommunista országok meghódítására. Linda maga nem vállalta volna a kockázatot, de Isten terve számára az volt, hogy ide is kövesse a férjét. Ezen élet során Linda több időt töltött Isten megismertetésével, mint megismerésével. Volt ugyan csendben, de nem csendesült el. Isten szándéka viszont az volt, hogy mélyen megismerje Őt. Bár Linda misszionárius volt, tanította a Bibliát, a szolgálat elfoglaltságában elvesztette személyes kapcsolatát Istennel.
Az Istennel való bensőséges kapcsolat az imádaton keresztül vezet. Az imában a szükségleteinkkel vagyunk elfoglalva, a hála során Isten áldásaival, de magával Istennel csak az imádat során találkozunk. Ekkor az Ő méltóságát hirdetjük és szemléljük. Az imádat szó a görög nyelvű újszövetségben azt jelenti, hogy csókot hinteni, csókot dobni. Tehát az imádat során egyrészt érzelmeket, szeretettel teliséget, szeretetet fejezünk ki Isten felé. Szívvel szeretjük, ahogyan a Mózes 5. könyvének 6,5-je is kifejezi. Az ószövetségi héberben az imádat szó viszont azt jelenti, hogy arccal leborulni. Ez tiszteletet, ámulatot kifejező szó. Ahogyan a 95. zsoltár 6 versében olvasható. Az imádatban tehát azt is kifejezem, hogy Isten nagyobb, több nálam. Útjai magasabbak, időbeosztása jobb az enyémnél. Ezért hozzá igazodom.
Jézus születése kapcsán is azt olvassuk, hogy a bölcsek imádni jöttek (Mt 2,2.10-11 és Mt 4,10). Láttak egy még sosem látott csillagot és mindenüket odahagyva elindultak, követték a csillagot a hosszú és veszélyes úton. És amikor megérkeztek, először leborulva imádták a kisdedet. Ajándékaikat csak ezt követően adták át (Mt 2,11). Ez az igazán jó sorrend az életben, mi mégis fordítva élünk. Ajándékozunk az imádat előtt: elfoglaltak vagyunk Istenért, de nem borulunk le előtte. Pedig ha a szolgálat az imádat helyébe kerül, az bálványimádás. A cselekvés ellensége a csodálatnak. Elsőként nem Isten munkása kell, hogy legyünk, hanem Isten szerelmese, imádója. Ez kell, hogy létezésem értelme legyen. Nekünk mind szerelmesekké kellene válnunk, aki imád és nem munkálkodik, hanem szeret. A szolgálat máshonnan jön. Akkor már Isten imádata a központja. Tegyük fel magunknak a kérdést: munkás vagyok, aki szeret, vagy olyan szerető, aki munkálkodik.

Darlene tanulságtétele a "Közel Istenhez a szőlőtőn maradva" címet viselte. Felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy ellenségünk legfőbb célja megakadályozni az Istennel való bensőséges kapcsolat kialakítását, mivel a gyümölcsterméshez kapcsolatban kell lennünk az Úrral. Ezt az akadályt két fő módon teszi meg: a bűn, a szégyen, az ítélet hálójában tart, mert akkor nehéz Isten szeretetét befogadni, valamint aggodalmakkal és világi örömökkel áraszt el. Az Úrral való bensőséges kapcsolatnak semmi köze a saját szükségletekhez. A bensőséges kapcsolat kialakításához egy olyan gyakorlat segítette el, mely az igéből ered. Jézus legfontosabb üzenete a benne való létünk. A János 15 mutatja meg, mely lépések során érhetjük el ezt. Ezek bizony nem udvarias kérések, hanem kemény utasítások. A Jn 15.1, 4-5 szól arról, hogy Jézusban kell maradnunk. Ő a szőlőtő és mi a szőlővesszők. Ennek tanulsága szerint Jézus nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Olyanok vagyunk csupán, mint egy ág. És igazi értékünk a tőből ered. Ez bizony radikális kijelentés. Gyakorolnunk kell pillanatról pillanatra benne lenni.
Darlene néhány praktikus tanácsot is adott arra saját életéből, hogy miként lehet a mindennapokban megmaradni Jézus jelenlétében. Elképzelhetjük például, hogy minden pillanatban Jézus árnyékában sétálunk úgy, mintha egy barát mellett sétálnánk, vagy mint a szerelmesünkkel kéz a kézben. Csodálhatjuk őt, pihenhetünk vele, imát suttoghatunk a társaságában, míg a másik pillanatban végezzük mindennapi teendőinket, beszélgetünk valakivel, bevásárolunk stb., azután újra Jézusra fordítjuk a figyelmünket és imát mondhatunk vele azért, akivel épp az imént találkoztunk, akire gondoltunk. Lőrinc testvér, kármelita szerzetes Isten jelenlétének gyakorlása[1] című könyve jó ötletekkel szolgál, miként lehet ezt megvalósítani.
Emellett fontos, hogy naponta legyen egy olyan óra, melyet Isten folyamatos jelenlétében tudok tölteni. Már az nagy eredmény, ha ekkor 60 mp-ből egyet Istennél tudok tartózkodni. De ha szokásommá válik, később az sem okoz majd gondot, hogy minden tevékenységem közben Isten jelenlétét tudatosítsam. Hogy őt hívjam be minden interakciómba. Ehhez azonban szükséges, hogy ebben az egy órában üljünk félre és csak az Úrral legyünk. Ez tulajdonképpen az Úrral való folyamatos együttlét forrása, ugródeszka ahhoz, hogy megéljük majd a mindennapokban az Ő jelenlétét. Ebben az egy órányi csendességben az Élő Igével találkozunk az írott Igén keresztül, tehát olvassuk a Bibliát, de emellett a dicsőítés és az imádat is kapjon helyet benne. Az adott igerészen keresztül szemléljük Isten tulajdonságait. Fontos, hogy erre az egy órára kapcsoljuk ki a telefont, és a napi tevékenységeket függesszük fel. Legyen ez valódi találkozás Istennel. Az adott igeszakaszból egy-egy verset ki is lehet emelni, melyet saját szavainkkal imádkozunk el, vagy akár le is írhatjuk.
Segíti Isten jelenlétének tudatosítását egy hálanapló vezetése, egy jó női bibliacsoporthoz való tartozás, jó könyvek olvasása, jó igehirdetések meghallgatása. Istenről szóló dalok és igehirdetések hallgatása bármikor lehetséges egy kis hordozható füllhallgatós lejátszó segítségével a napi háztartási munka során, ha egyedül vagyunk.
Fontos, hogy a napi, heti tevékenységeinket írjuk össze időigényével együtt és vigyük imában Isten elé. Vajon felé emelik ezek a tevékenységek a lelkünket, vagy eltávolítanak tőle? Ha nem megfelelő a beosztás, akkor kérjem Istent a nap átszervezésére, hogy neki tetszőbb legyen.
Fontos jól kihasználni az átmenti időket, valamint a felkelést követő és a lefekvést megelőző időszakokat is. Ezeket érdemes előre megtervezni. Pl. a mellékhelyiségben legyen egy jó könyv, ami akár itt is Istenre emeli a tekinteted.
A telefon időzítőjét be lehet állítani, hogy adott időpontokban imára hívjon. De másokkal együtt imaláncot is létrehozhatunk valakiért.

Jessa tanulságtétele a Megtört szívvel Istenhez közelebb címet viselte. 2012-ben felkérték, hogy olvassa el a Lk 7,36-50 igerészt és ezzel kapcsolatosan válaszoljon a következő kérdésekre. Mi bátorította a nőt Jézus felkeresésére, mit gondolt Jézus a nőről és mi lett volna a nő válasza Jézusnak? Ebben az igeszakaszban Jessa végre látott egy nőt, aki bűne ellenére is Jézushoz csatlakozhatott. Saját maga ilyen kapcsolatra vágyott Jézussal és most végre itt volt egy példa. Jézus ezen a példán keresztül mutatta meg, mit jelent szeretni Őt. S utalt arra, hogy akinek több bocsátatott meg, az jobban szereti őt. Vajon mit tudunk mi erről a nőről? Annyit, hogy erkölcstelen életet élt. Jézus viszont ismerte őt és meg is bocsátott neki. Azzal küldte el, hogy "Menj békességgel!" Jessa mély kapcsolatot érzett ezzel a nővel, hiszen maga is tudta mi a szégyen, milyen névtelennek lenni és mégis a ránk váró Jézushoz menni. Ez a példázat négy fontos dolgot mutat, amit ez a nő megtett.
Először is elment Jézushoz. Tehát ismerte és kereste Őt. Teljesen tudatosan és állhatatosan kereste Őt. Ez az első, amit nekünk is tennünk kell, amiként a Lk 11,9-13 leírja. Ebben Jézus azt ígéri, hogy aki keresi Őt, az meg is találja. Pedig néha messze érezzük Jézust és reménytelennek gondoljuk, hogy megtaláljuk Őt. De ezek csak a Tőle elválasztó falak. Ő ígéretet tett nekünk! Keressük, ne adjuk fel, legyünk kitartóak! Mint az a nő!
Másodszor, hozott egy áldozatot. Drága kenetet kent Jézus poros, piszkos lábára. Abban a korban a vendéglátónak kellett megmosni vendégei lábát, de Simon ezt elmulasztotta. A nő ellenben könnyeivel öntözte Jézus lábát, hajával törölgette, majd drága kenetet kent rá. Jézus meglátta a nő megtöretettségét, az előkészületeket és az ajándékot.
Harmadik fontos tanulság, hogy a nő hiteles volt, nem viselt álarcot. Nem takargatta sem bűnét, sem megtöretettségét. Úgy jött Jézushoz, ahogy volt. És Jézus kifejezte háláját mindezért. Mitőlünk is azt várja, hogy szeretetünket ilyen hitelesen fejezzük ki felé, ahogyan ez a nő. Semmit sem takargatva.
A negyedik fontos dolog, hogy ez a nő imádta Jézust teljes szívvel. És ezt a Jézus lábát illető csókjain keresztül ki is fejezte.
Tudnunk kell, hogy Jézust behívva szenvedésünkbe vissza tudjuk neki adni az egészet. A sötétség közepette is fontos Isten dicsőítése. Szeretetünket így fejezhetjük ki felé. Jézus azt várja, hogy essünk szerelembe vele.
[1] A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér (1614-1691), eredeti nevén Nicolaus Herman, francia kármelita szerzetes volt. Halála után Joseph de Beaufort könyvet szerkesztett Lőrinc testvér leveleiből és vele folytatott beszélgetéseiből, ennek a könyvnek a címe: Isten jelenlétének gyakorlása. Lőrinc testvér életrajzát és életművét mai szerző is bemutatja; Conrad de Meester: Isten jelenlétében című könyvét magyarul a kármeliták jelenttették meg 2005-ben. – a ford. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése